Συνεδριακός χώρος

Αμφιθέατρο Μεταπτυχιακών Ιατρικής Σχολής
Πτέρυγα 7A