Επικοινωνία

Δέσποινα Νάθενα
Μονάδα Ιατροδικαστικής, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου
Πανεπιστημιούπολη Βουτών
Τ.Κ. 70013 Ηράκλειο, Κρήτη

2810 39 2520
2810 39 2521
dnathena@yahoo.gr
http://hfc19.med.uoc.gr