Πρόσκληση συμμετοχής

Η επιστημονική επιτροπή της ημερίδας σας προσκαλεί να συμμετέχετε ενεργά με πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες ιατροδικαστικού ενδιαφέροντος σε θέματα κλασσικής Ιατροδικαστικής, Ιατροδικαστικής Απεικόνισης, Ιατροδικαστικής Ανθρωπολογίας, Τοξικολογίας και άλλων συναφών επιστημών σε μορφή ελεύθερης ή αναρτημένης ομιλίας. Ιατροδικαστικά περιστατικά εξαιρετικού ενδιαφέροντος (forensic case reports) είναι επίσης ευπρόσδεκτα.

Σημαντικές ημερομηνίες
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις περιλήψεις στην Γραμματεία του Συνεδρίου κα Δέσποινα Νάθενα (dnathena@yahoo.gr)
Λήξη υποβολής περιλήψεων: 15 Αυγούστου 2019
Ενημέρωση αποδοχής εργασιών: 31 Αυγούστου 2019

Οδηγίες υποβολής
Για την υποβολή εργασίας είναι απαραίτητη η εγγραφή στο Συνέδριο ενός τουλάχιστον από τους συγγραφείς και η αποστολή των παρακάτω αρχείων ηλεκτονικά:
 • Περίληψη εργασίας σε αρχείο word (τίτλος, συγγραφείς, φορέας προέλευσης).
 • Δελτίο εγγραφής στο Συνέδριο.
 • Αποδεικτικό τραπεζικής κατάθεσης του ποσού εγγραφής.
Η δομή της περίληψης που αφορά σε ερευνητική εργασία πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:
 • Εισαγωγή
 • Σκοπός
 • Υλικό και Μέθοδος
 • Αποτελέσματα
 • Συμπεράσματα
 • Λέξεις-κλειδιά
Οι περιλήψεις που αφορούν μεμονωμένα ιατροδικαστικά περιστατικά μπορούν να υποβληθούν και ως ελεύθερο κείμενο.

Μορφοποίση κειμένων/υποβολών
Οι περιλήψεις πρέπει να είναι γραμμένες σύμφωνα με τα παρακάτω πρότυπα συγγραφής
 • Μέγεθος γραμματοσειράς: 12 cpi
 • Γραμματοσειρά: Times New Roman
 • Πλήρης στοίχιση
 • Διάστημα μονό ανά παράγραφο
 • Η έκταση του κειμένου δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 300 λέξεις.
 • Ο τίτλος της εργασίας να αναγράφεται με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα.
 • Τα ονόματα των συγγραφέων να είναι στην ονομαστική, με πεζά γράμματα και να αναφέρεται πρώτα το όνομα ολογράφως και στη συνέχεια το επώνυμο, με υπογραμμισμένο το ονοματεπώνυμο του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία και το κέντρο προέλευσης της εργασίας.

Δελτίο υποβολής περίληψης
Η εργασίες/περιλήψεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συνοδεύονται από δελτίο υποβολής περίληψης το οποίο μπορείτε να μεταφορτώσετε από ΕΔΩ.

Δελτίο εγγραφής
H συμμετοχή στο συνέδριο πρέπει να δηλωθεί με την υποβολή συμπληρωμένης αίτησης εγγραφής την οποία μπορείτε να μεταφορτώσετε από ΕΔΩ.