Εγγραφές

Το δικαίωμα συμμετοχής του συνεδρίου ορίστηκε στα:

Κατηγορίες έως 15/8/19 από 16/8/19
Μέλη της ΕΕΙΙΕ 50 € 70 €
Μή μέλη της ΕΕΙΙΕ 60 € 80 €
Φοιτητές Δωρεάν Δωρεάν
Πληρωμές
Στοιχεία Τραπεζικού λογαριασμού (Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., κατάστημα Ηγουμένου Γαβριήλ 22, ΤΚ 74132, Ρέθυμνο)

BANK SWIFT CODE: PIRBGRAA
IBAN: GR33 0172 7570 0057 5700 1504 314
ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 5757-001504-314
Δικαιούχος: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) Πανεπιστημίου Κρήτης
Επιβεβαίωση εγγραφής: Fax 2810 392521

Στα παραστατικά παρακαλούμε να αναφέρονται το ονοματεπώνυμο του Επιστημονικού Υπευθύνου (Κρανιώτη Έλενα) και ο Κωδικός Αριθμός του έργου (10391)

Σας ενημερώνουμε ότι η πληρωμή των εγγραφών την ημέρα της Ημερίδας μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με μετρητά