Οργανωτική Επιτροπή

Έλενα Κρανιώτη, Επίκ. Καθηγήτρια Ιατροδικαστικής, Μονάδα Ιατροδικαστικής Παν/μίου Κρήτης
Μιχάλης Καλοχριστιανάκης, EEΔIΠ, Ιατρική Σχολή, Παν/μ/ίου Κρήτης
Αικατερίνη Κανάκη, Ιατροδικαστής, Επιμελήτρια Α’ της Μονάδας Ιατροδικαστικής του ΠΓΝΗ
Δέσποινα Νάθενα, Ιατροδικαστής, Επικουρική Επιμελήτρια της Μονάδας Ιατροδικαστικής του ΠΓΝΗ
Ανδρέας Κοντογιάννης, Ιατροδικαστής, Επικουρικός Επιμελητής της Μονάδας Ιατροδικαστικής του ΠΓΝΗ
Αντώνης Παπαδομανωλάκης, Ιατροδικαστής, Προϊστάμενος Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Κρήτης
Σταμάτης Μπελιβάνης, Ιατροδικαστής, Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Κρήτης
Χαράλαμπος Λιλίτσης, Ιατροδικαστής, Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Κρήτης
Ελπίδα Σπανουδάκη, Ιδιώτης Ιατροδικαστής
Κωνσταντίνα Τσιμινικάκη, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Επιστημονική επιτροπή

ΔΣ ΕΕΙΙΑ
Θεόδωρος Βουγιουκλάκης, Πρόεδρος, Καθηγητής Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Διευθυντής Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
Ελένη Ζαγγελίδου, Αντιπρόεδρος, Προϊστάμενη Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης 
Χαρά Σπηλιοπούλου, Γραμματέας, Καθηγήτρια Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας, Διευθύντρια Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής ΕΚΠΑ 
Νικόλαος Ράικος, Μέλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας, Διευθυντής Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής ΑΠΘ 
Παύλος Παυλίδης, Μέλος, Επίκουρος Καθηγητής Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας, Διευθυντής Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής ΔΠΘ 
Νικόλαος Καλόγρηας, Μέλος, Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών 
Αγγελική Τσιόλα, Μέλος, Προϊστάμενη Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πάτρας 
Κων/νος Κούβαρης, Μέλος, Ιδιώτης Ιατροδικαστής 
Δέσποινα Νάθενα, Μέλος, Επικουρικός Ιατροδικαστής (ΕΣΥ)

Πανεπιστήμιο Κρήτης
Έλενα Κρανιώτη, Επίκ. Καθηγήτρια Ιατροδικαστικής, Μονάδα Ιατροδικαστικής Παν/μίου Κρήτης
Απόστολος Καραντάνας, Καθηγητής Ακτινολογίας, Δ/ντής του Εργαστηρίου Ιατρικής Απεικόνισης ΠΓΝΗ
Αριστείδης Τσατσάκης, Καθηγητής Τοξικολογίας, Δ/ντής Εργαστηρίου Ιατροδικαστικών Επιστημών και Τοξικολογίας
Γεώργιος Τζανακάκης, Καθηγητής Ανατομίας-Ιστολογίας-Εμβρυολογίας, Δ/ντής των Εργαστηρίων Ανατομίας-Ιστολογίας-Εμβρυολογίας & Ιατροδικαστικής
Μαρία Τζαρδή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομικής, Δ/ντής Παθολογοανατομίας ΠΓΝΗ
Κουτσόπουλος Αναστάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογικής Ανατομικής
Τζατζαράκης Εμμανουήλ, Επίκουρος Τοξικολογίας
Παπαδομανωλάκης Αντώνιος, Προϊστάμενος Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Κρήτης.
Κωνσταντίνος Σπανάκης, Επιμελητής Β’ του Εργαστηρίου Ιατρικής Απεικόνισης ΠΓΝΗ.